เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ อีจีซีจี และชาเขียว

ชาเชียว ให้ประโยชน์แก่ร่างกายมากมายหลายประการ สาระสำคัญที่ทำให้เกิดประโยชน์ (Active Health Component) ของชาเขียวคือ คาเทชิน (Catechins) ซึ่งจะมีปริมาณ 30-40% ของส่วนที่เป็นของแข็งที่สามารถสกัดได้จากใบชาเขียวแห้ง (อ้างอิงที่ 1)

ชาเขียว

คาเทชินที่อยู่ในชาเขียว ประกอบไปด้วย Epigallocatechin-3-gallate (EGCG), Epicatechin-3-gallate, Epicatechin, Epigallocatechin, Gallocatechin gallate and Catechin ในทั้งหมดนี้ สารที่มีมากที่สุดคือ Epigallocatechin-3-gallate หรือ อี จี ซี จี (EGCG) ขนาดใบชาเขียวแห้ง 1 ซอง (1.5 กรัมต่อซอง) จะให้ EGCG ประมาณ 35-110 mg (อ้างอิงที่ 2) EGCG นับได้ว่าเป็นสารตานอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในชาเขียว และมีปริมาณมากที่สุด (อ้างอิงที่ 3) มีความแรงของการต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซี และวิตามินอี 25-100 เท่า การรับประทานชาประมาณ 1 แก้วต่อวัน จะให้สารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าการรับประทานแครอท บรอคโคลี ผักโขม และสตรอเบอร์รี่ ในขนาดที่รับประทานในแต่ละมื้อ (อ้างอิงที่ 4) งานวิจัยถึงคุณประโยชน์ของชาเขียวมีดังนี้

1. ช่วยลดความอ้วน ด้วยกลไกของการกระตุ้นปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน (Stimulates Fat

Oxidation) มีรายงานวิจัยที่มีข้อมูลสนับสนุนว่า EGCG ช่วยเพิ่มกระบวนการเผาผลาญพลังงานของเนื้อเยื่อไขมัน และมีรายงานการทดลองในคนแล้วว่า ช่วยลดความอ้วนได้ (อ้างอิงที่ 5-8) นอกจากนี้มีงานวิจัยที่ทำให้คนไทย โดยแบ่งผู้ที่น้ำหนักเกินเป็นสองกลุ่ม ได้รับสารสกัดชาเขียวและยาปลอม กลุ่มที่ได้รับชาเขียวมีน้ำหนักน้อยกว่า 2.7, 5.1 และ 3.3 กก. ในสัปดาห์ที่ 4,8 และ 12 ของการวิจัย (อ้าอิงที่ 9)

2. ช่วยลดไขมันในเลือด แม้จะลดไขมันในเลือดได้ไม่มากนัก แต่ก็มีงานวิจัยที่ดีรองรับสองงานวิจัย

ในการวิจัยพบว่า เมื่อรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง การดื่มชาในปริมาณปานกลางหรือปริมาณมากร่วมด้วย จะลดปริมาณไขมันในเลือดชนิดไตรกลีเซอไรด์ลงได้อย่างมีนัยสำคัญ ในช่วง 6 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหารและดื่มชา โดยลดการเพิ่มระดับของไขมันชนิดไตรกลีเซอรไรด์ในเลือดได้ถึง 15.1-28.7% (อ้างอิงที่ 10) อีกงานวิจัยพบว่า ผู้ที่ดื่มชาประมาณสองถ้วยต่อวัน สามารถลดไขมันในเลือดชนิดโคเลสเตอรอลลงได้เล็กน้อย (119.9 เป็น 106.6 มก./ดล.) แต่ก็มีนัยสำคัญทางคลินิก (อ้างอิงที่ 11)

3. ช่วยโรคเส้นเลือดอุดตัน มีรายงานวิจัยว่า สาระสำคัญในชาเขียวสามารถลดการหดเกร็งของ

เส้นเลือดฝอย ลดการเกิดตะกอน (Plaque) ในเส้นเลือดฝอย ทำให้ลดอุบัติการณ์ของโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด (Myocardial Infarction) และอัมพฤกษ์ อัมพาตจากเส้นเลือดตีบตัน (Stroke)(อ้างอิงที่ 12-16)นอกจากนี้ EGCG ยังเป็นตัวยับยั้งการเกิดการสันดาป Oxidation ของโคเลสเตอรอล ทำให้ลดการเกิดเส้นเลือดแข็งตัวตีบตัน (Atherosclerosis) และลดอุบัติการณ์ของ
โรคเส้นเลือดในปอดตีบตัน (Pulmonary Thrombosis) อีกด้วย (อ้างอิงที่ 15) ส่งให้เป็นผลดีต่อสุขภาพของหลอดเลือดหัวใจ ไม่นานนี้มีงานวิจัยทางระบาดวิทยาในคนญี่ปุ่น พบว่า ผู้ที่ดื่มชาเขียวจะลดการเกิดโรคเส้นเลือดทางสมองทั้งโรคเส้นโลหิตในสมองแตก (Cerebral hemorrhage) และเส้นเลือดสมองตีบ (Cerebral infarction) ได้จริง (อ้างอิงที่ 20)

4. ต่อต้านอนุมูลอิสระ และต่อต้านมะเร็ง (Antioxidant and Anticancer) ชาเขียวมีผลต่อการ

ยับยั้งการเกิดมะเร็งได้หลายชนิดทั้งในคนและสัตว์ เพราะมีฤทธิ์ทางด้านการต้านอนุมูลอิสระอย่างมาก จากการวิเคราะห์งานวิจัยที่เชื่อถือได้ของ Cochrane Database ตีพิมพ์ล่าสุดจำนวน 51 งานวิจัยทั่วโลก แม้จะมีจำนวนงานวิจัยที่จำกัด พบว่าการดื่มชาเขียวลดอุบัติการณ์เกิดมะเร็งตับ มะเร็งต่อมลูกหมาย มะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งลำไส้ และมะเร็งตับอ่อน (อ้างอิงที่ 21)

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเพิ่มเติมว่า การดื่มชาเขียวปริมาณมากยังลดการเกิดมะเร็งมดลูก (endometrial adenocarcinoma) มะเร็งเต้านม และมะเร็งถุงน้ำดี ได้อีกด้วย (อ้างอิงที่ 22-24) การดื่มชาเขียวที่ร้อนมีงานวิจัยว่าอาจเพิ่มมะเร็งหลอดอาหารในชาวตะวันออก กลางยิ่งร้อนมากยิ่งเพิ่มมาก (อ้างอิงที่ 25) แต่ก็พบว่ากลับลดการเกิดมะเร็งหลอดอาหารในชาวเอเชียและสำหรับคนเอเชีย อาหารที่ร้อนจัดอื่น ๆ จะเพิ่มการเกิดมะเร็งหลอดอาหาร (อ้างอิงที่ 26-27) ดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือ ถ้าจะดื่มชาร้อนก็ไม่ควรให้ร้อนจัดจนเกินไป

สารสกัดในชาเขียวมีผลยับยั้งมะเร็งจำนวนมากด้วยกลไกที่หลากหลาย และมีผลต่อมะเร็งของคนได้หลายชนิดมาก งานวิจัยในเซลล์มะเร็งของคนพบว่า สารสกัดจากชาเขียวสามารถยับยั้งการเจริญการแบ่งตัว และทำลายเซลล์มะเร็งของคนเหล่านี้ ได้แก่ มะเร็งกระเพาะอาหาร (อ้างอิงที่ 28-30) มะเร็งปอด (อ้างอิงที่ 31-32) มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ชนิดนอนฮอดกินจ์ Human high-grade non-Hodgkin’s lymphoma (อ้างอิงที่ 33) มะเร็งหู คอ จมูก Human head and neck squamous cell carcinoma (อ้างอิงที่ 34-35) มะเร็งตับ (อ้างอิงที่ 36-37) มะเร็งปากมดลูก (อ้างอิงที่ 38-39) มะเร็งต่อมลูกหมาย (อ้างอิงที่ 40-43) มะเร็งสมองชนิด Medulloblatoma (อ้างอิงที่ 44) มะเร็งเต้านม (อ้างอิงที่ 45-47) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (อ้างอิงที่ 48-50) มะเร็งรังไข่ (อ้างอิงที่ 51) มะเร็งผิวหนังที่เกิดจากไผ่ Human melanoma (อ้างอิงที่ 52) มะเร็งตับอ่อน (อ้างอิงที่ 53-54) มะเร็งเม็ดเลือด ได้แก่ Lymphoblastoid B cells, Myeloid leukemic cells, B cell, Multiple myeloma และ HL 60 และ HL 62 (อ้างอิงที่ 55-59) มะเร็งปาก Oral carcinoma cell (อ้างอิงที่ 60) มะเร็งกระดูก (อ้างอิงที่ 61) มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (อ้างอิงที่ 62) มะเร็งท่อน้ำดี (อ้างอิงที่ 63) มะเร็งต่อมหมวกไต (อ้างอิงที่ 64)

ชาเขียวมีข้อควรระวังเล็กน้อยคือ ประการแรก ชาเขียวมีสารคาเฟอีน ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นประสาท ทำให้ไม่ง่วงนอน จึงเป็นที่แนะนำว่าไม่ควรรับประทานชาหรือกาแฟก่อนนอน เพราะจะทำให้นอนไม่หลับ และไม่ควรบริโภคในเด็ก นอกจากนี้ไม่ควรดื่มชาที่ร้อนจัด (เพราะอาจเพิ่มมะเร็งหลอดอาหารได้ จากงานวิจัยตะวันออกกลาง แม้ในเอเชียจะลดมะเร็งนี้ก็ตาม)

สารสกัดจากชาเขียว อีจีชีจี จะมีคุณประโยชน์เทียบเท่ากับการดื่มชาเขียวคุณภาพดีแต่จะมีสารคาเฟอีนใน ปริมาณที่น้อยมาก ๆ คือในปริมาณเพียง 0.05 มก. ซึ่งน้อยกว่าชาเขียวที่ชงดื่มทั่วไปถึงประมาณ 900 เท่า ทำให้ไม่มีผลต่อการกระตุ้นประสาท หรือนอนไม่หลับแต่อย่างใด และไม่มีอันตรายหรือความเสี่ยงมะเร็งเพิ่มขึ้นจากการดื่มชาที่ร้อนอีกด้วย ทำให้เราได้คุณประโยชน์อย่างเต็มที่โดยปลอดภัย

 

อ้างอิงเอกสาร

1. The Growh Factor. Vol. No. 3 / 03 Mita (P) No 214 / 04 2002 : A Publication of Roche Vitamins Asia Pacific Pte Ltd.

2. Catechins in Green Tea.TEAVIGO TM Roche Vitamiss Ltd, data on file

3. Anitioxidant chemistry of green tea catechins. Identification of Products of the reaction of (-)-epigallocotechin gallate with peroxyl radicols. Chem Res Toxicol. 1999 Apr;12(4):382-6.

4. http://www.worldconsortium .com/med_studies.htm

5. TEAVIGO ond modulation of obesity,EGCG attenuates body fat accumulation , TEAVIGO TM Roche Vitamins Ltd,data on file

6. Efficacy of a green tea exgract rich in cat echin polyphenols and caffeine in increasing 24-h energy expenditure and fat oxidation in humans. Am J Clin Nutr.1999 dec;70(6);1040-5

Green tae and themogenesls: interactions

 

สั่งซื้อคลิ๊ก! >>อีจีซีจี แมกซ์ Giffarine EGCG Maxx

 

สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Fanpage : WeLoveGiffarine
Email : mai-mee-jai@hotmail.com
โทร. 090-0491594 /Line : @welove.giffarine

รับสมัครตัวแทนทั่วประเทศ