อาร์ก เอน ออร์น กิฟฟารีน Giffarine Arg-N-Orn อาหารเสริมท่านชาย คืนความปึ๋งปั๋งให้ร่างกาย

อาร์ก เอน ออร์น กิฟฟารีน Arg-N-Orn อาหารเสริมท่านชาย

 

คุณผู้ชายใส่ใจตัวเองได้ง่ายๆ ทุกวันด้วย.. อาร์ก เอน ออร์น กิฟฟารีน เสริมสร้างร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง เพิ่มเสน่ห์ เสริมความมั่นใจ

 

อาร์ก เอน ออน

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายกับกรดอะมิโน

กลไกการแข็งตัวขององคชาตในภาวะตื่นตัวทางเพศในเพศชาย เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนมาก มีปัจจัยหลายอย่างที่มาเกี่ยวข้อง ทั้งปัจจัยทางร่างกาย (สมอง, ฮอร์โมนต่างๆ, ระบบประสาท, กล้ามเนื้อ, หลอดเลือดดำและแดง) และปัจจัยทางจิตใจ

เมื่อมีสิ่งเร้าทางเพศมากระตุ้นเส้นประสาทในองคชาตจะมีการปล่อยสาร “ไนตริก ออกไซด์ (Nitric Oxide)” ออกมากระตุ้นให้มีการสร้างสารไซคลิกจีเอ็มพี (cGMP) ซึ่งเป็นสารที่ทำให้มีการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบเส้นเลือดแดงที่นำเข้าสู่ในองคชาต ทำให้เกิดการพองตัวของร่างแหฟองน้ำ คอร์ปัส สปองจิโอซั่ม (Corpus spongiosum) (ซึ่งเมื่อพองตัวแล้วก็จะไปเบียดกดเส้นเลือดดำที่ไหลออกจากองคชาต ทำให้เลือดไหลออกจากองคชาตได้น้อยลงอีกด้วย) จึงทำให้องคชาตเกิดการแข็งตัวขึ้น (อ้างอิงที่ 1)

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ คือ ภาวะที่องคชาตไม่สามารถแข็งตัว หรือแข็งตัวได้ไม่นานพอจะทำให้เกิดความพึงพอใจในกิจกรรมทางเพศได้ ทั้งที่ผู้ชายคนนั้นมีความต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์ (อ้างอิงที่ 1)

ข้อมูลจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปี คศ.2000 มีการสำรวจชายไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตเมืองในอีก 8 จังหวัดใน 4 ภาคๆละ 2 จังหวัด โดยเลือกจังหวัดใหญ่และจังหวัดเล็กอย่างละหนึ่งจังหวัด รวมแล้วทั้งหมดจำนวน 1,250 ราย ที่มีอายุช่วง 40-70 ปี

พบว่ามีชายไทยที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเป็นโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศประมาณร้อยละ 37.5 โดยแบ่งเป็นอาการขั้นต้นคือ มีอาการเล็กน้อยไม่รุนแรง เช่น ทำกิจกรรมทางเพศไม่สำเร็จแค่บางครั้ง ร้อยละ 19.1 อาการปานกลาง ร้อยละ 13.7 และอาการขั้นรุนแรงถึงขั้นที่ไม่สามารถทำกิจกรรมทางเพศได้เลยร้อยละ 4.7 ทั้งนี้คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเล็กจะเป็นน้อยกว่าคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดใหญ่

ซึ่งงานวิจัยนี้ชี้ว่าอายุที่มากขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชายไทยประสบปัญหากับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ และอัตราการเป็นจะเพิ่มสูงมากในกลุ่มอายุ 60-70 ปี มากกว่ากลุ่มอายุ 40-9 ปี งานวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยที่ทำในอเมริกา โดยทำการศึกษากับกลุ่มผู้ชายอายุ 40-69 ปี จำนวน 1,709 คนในรัฐแมสซาชูเซตส์ และติดตามผลอย่างต่อเนื่องประมาณ 8.8 ปี พบว่า อัตราการเพิ่มขึ้นของภาวะนี้ทุ 1,000 คน ในแต่ละกลุ่มช่วงอายุ คือ ช่วงอายุ 40-49 ปี เป็น 12.4 คน ช่วงอายุ 50-59 ปี เป็น 29.8 คน ช่วงอายุ 60-69 ปี เป็น 46.4 คน

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่พบได้บ่อยที่สุดในเวชปฏิบัติ เกิดจากโรคเบาหวานทำให้เกิดความผิดปกติทั้งต่อเส้นประสาทที่มาควบคุมการแข็งตัวขององคชาตและเส้นเลือดที่มีความผิดปกติ) ความเครียด ความอ้วน โรคหัวใจ พฤติกรรมการสูบบุรี การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน (อ้างอิงที่ 1-5)

เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

 

ปัจจุบันนี้มีงานวิจัยสนับสนุนเกี่ยวกับสารอาหารที่ช่วยในเรื่องการแข็งตัวขององคชาต นั่นคือ กรดอะมิโนที่มีชื่อว่า แอล-อาร์จินีน ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ไนตริก ออกไซด์ (Nitric Oxide) (อ้างอิงที่ 6 ) ที่เป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่ง มีบทบาทในเรื่องการแข็งตัวขององคชาตในเพศชายดังกล่าวข้างต้น (อ้างอิงที่ 7)

มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ทำกับกลุ่มผู้ชายที่มีปัญหาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Confirmed organic ED) ชนิดที่มีปัญหาการผลิต Nitric Oxide น้อย หรือหลั่ง Nitric Oxide ลดลง พบว่าช่วยทำให้ดีขึ้น (อ้างอิงที่ 8 ) อีกงานวิจัยหนึ่งใช้ L-Arginine ร่วมกับ Pycnogenol ในกลุ่มผู้ชาย without confirmed organic ED พบว่าสมรรถนะทางเพศดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (อ้างอิงที่ 9 )

และยังมีงานวิจัยรองรับว่าการใช้สารละลาย L-Arginine HCL ความเข้มข้น 10% ที่ 80 มิลลิลิตรต่อวัน เป็นระยะเวลา 6 เดือนกับกลุ่มผู้ชายที่เป็นหมันในลักษณะที่มีจำนวนอสุจิปกติ (มากกว่า 20 ล้านตัวต่อมิลลิลิตร) แต่อสุจิเคลื่อนตัวช้า พบว่า แอล-อาร์จินีนสามารถช่วยให้ตัวอสุจิเคลื่อนตัวได้ดีขึ้น โดยปราศจากผลข้างเคียงใดๆ (อ้างอิงที่ 10)

นอกจากนี้แล้ว พบว่าการใช้กรดอะมิโน L-Arginine ร่วมกับกรดอะมิโน L-Ornithine เป็นที่นิยมใช้ในกลุ่มผู้ที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ มีงานวิจัยสนับสนุนว่า ช่วยสร้งาความแข็งแรงให้แก่ร่างกาย เพิ่มมวลกล้ามเนื้อไม่รวมไขมัน (Lean Body Mass) ช่วยลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะจากการออกกำลังกายหนัก (อ้างอิงที่ 11 ) และมีการนำมาใช้ร่วมกับไนอะซินาไมค์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในเรื่องช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน (อ้างอิงที่ 12)

อีกทั้งมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการหลั่ง Growth Hormone (อ้างอิงที่ 13) ซึ่งตามธรรมชาติระดับ Growth Hormone จะลดลงทุกปี เป็นผลให้เกิดการเพิ่มพูนของเนื้อเยื่อไขมัน การหดลีบของกล้ามเนื้อ พละกำลังและความบึกบึนจะหายไป (อ้างอิงที่ 14)

แอล-อาร์จินีน (L-Arginine)

เป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย ช่วยกระตุ้นการหลั่งโกรท ฮอร์โมน (Growth Hormone) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโต ช่วยซ่อมแซมและกระตุ้นกระบวนการต่างๆ ของร่างกาย เสริมสร้างร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งโกรท ฮอร์โมน (Growth Hormone) ถือเป็นฮอร์โมนสำคัญในการคงความเป็นหนุ่มสาว และช่วยชะลอความชรานั่นเอง

แอล-อาร์จินีน มีบทบาทสำคัญมากในการลดการเกาะตัวของไขมันชนิดเลวตามผนังหลอดเลือด จึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือด มีผลทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกายมีประสิทธิภาพและช่วยลดความดันโลหิต นอกจากนี้ แอล-อาร์จินีนยังช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของเพศชาย ช่วยเพิ่มจำนวนเชื้ออสุจิ จึงช่วยลดภาวะการมีบุตรยากได้อีกด้วย

แอล-ออร์นิทีน (L-Ornithine)

คือ กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย ช่วยให้เส้นเลือดและกล้ามเนื้อมีความแข็งแรง ช่วยลดความเมื่อยล้าจากการใช้แรงของร่างกายจากการทำงานและกิจกรรมต่างๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงไขมันจากเซลล์ไขมัน มาเผาผลาญเป็นพลังงานให้กับเซลล์กล้ามเนื้อนำไปใช้ ช่วยกำจัดแอมโมเนียในตับ ซึ่งหากมีแอมโมเนียมากเกินไปจะทำให้ร่างกายเกิดความเมื่อยล้า ง่วงนอน ไม่กระปรี้กระเปร่า แอล-ออร์นิทีนจึงช่วยบรรเทาความเครียด ทำให้อารมณ์ดีนั่นเอง

ไนอะซินาไมด์ หรือ Vitamin B3

Vitamin B3 หรือ Niacin (ไนอาซิน) เป็นหนึ่งในวิตามินบีรวม เป็นวิตามินที่มีส่วนช่วยในการสังเคราะห์ฮอร์โมนเพศ เช่น เทสโทสเตอโรน เอสโตรเจน โพรเจสเทอโรน มีความจำเป็นต่อระบบการทำงานของประสาทและสมอง ที่มีผลต่อการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ เพิ่มการไหลเวียนของเลือด ลดความดันโลหิต ช่วยทำให้เลือดถูกส่งไปเลี้ยงบริเวณอวัยวะเพศได้เต็มที่มากขึ้น

นอกจากนั้น วิตามิน B3 ยังช่วย ในเรื่องการดูแลภาพรวมของสุขภาพ เพราะถ้าหากร่างกายของคุณขาดวิตามิน B3 เป็นเวลานานจะทำให้บุคลิกภาพของร่างกายโทรมได้เร็วขึ้น ช่วยลดระดับคอเรสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในร่างกาย ช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้น โดยอ้างอิงจากงานวิจัย พบว่าการรับประทานวิตามิน B3 7 กรัม จะช่วยลดปริมาณคอเรสเตอรอลในร่างกายได้ถึง 15% และยังเป็นวิตามินที่ช่วยรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพเพศชายได้เป็นอย่างดี

( ที่มา : codeformenthailand.com )

 

อาร์ก เอน ออน กิฟฟารีน

อาร์ก เอน ออร์น กิฟฟารีน

อาร์ก เอน ออน กิฟฟารีน, Arg N ORN

อาร์ก เอน ออร์น กิฟฟารีน Arg-N-Orn

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แอล-อาร์จินีน แอล-ออร์นิทีน และไนอะซินาไมด์

ส่วนประกอบ :

  • แอล-อาร์จินีนไฮโดรคลอไรด์ 50.38 % (250 มิลลิกรัม)
  • แอล-ออร์นิทีนไฮโดรคลอไรด์ 26.57 % (124.9 มิลลิกรัม)
  • ไนอะซินาไมด์ 0.83 % (5 มิลลิกรัม)

วิธีรับประทาน : ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง พร้อมอาหาร
ทะเบียน อย. เลขที่ : 13-1-03440-1-0119

รหัสสินค้า :  41020
ปริมาณสุทธิ :  60 แคปซูล
น้ำหนักรวม : 65 กรัม
ราคา : 580 บาท

 

สามารถนำรหัสสมาชิก 48004219 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Fanpage : WeLoveGiffarine
Email : mai-mee-jai@hotmail.com
โทร. 090-0491594
Line : @welove.giffarine

สมัครสมาชิก คลิ๊ก!

เอกสารอ้างอิง อาร์ก เอน ออน