ประโยชน์ของขิง สรรพคุณของขิง ดีอย่างไร

ประโยชน์ของขิง, ขิง สรรพคุณ

ประโยชน์ของขิง สรรพคุณของขิง ดีอย่างไร

 

Ginger, ขิง, ประโยชน์ของขิง

ประโยชน์ของขิง เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับขิง

          ประโยชน์ของขิง “ขิง (Ginger)” เป็นพืชอยู่ในวงศ์ Zingiberaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Zingiber officinale Roscoe ขิงมีสรรพคุณเป็นยา ทั้งในตำรับยาไทย จีน และแพทย์อายุรเวท โดยเหง้าของขิงแก่มีคุณสมบัติเป็นยาขับลม ลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน แก้ท้องผู้ก เหงือกอักเสบ แก้ไอขับเสมหะ บรรเทาข้ออักเสบ รักษาอาการปวดศรีษะ รวมทั้งช่วยกระต้นการอยากอาหาร (อ้างอิงที่ 1)

          รายงานผลการศึกษาทางคลินิกของขิง มีหลายการศึกษาที่สนับสนุนการรักษาและป้องกันโรคต่าง ๆ ซึ่งสามารถใช้ได้ในระยาวอย่างปลอดภัย ดังต่อไปนี้

ขิงเม็ด กิฟฟารีน, ประโยชน์ของขิง

 

ขิงเม็ด กิฟฟารีน, ประโยชน์ของขิง

 

1. ลดอาการปวดและอักเสบในผู้ที่เป็นโรคข้อเสื่อม โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ และลดการปวดกล้ามเนื้อ

          มีงานวิจัยที่ทำในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม 261 คน โดยให้รับประทานสารสกัดจากขิงเป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า กลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากขิงมีอาการปวดลดลงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ (อ้างอิงที่ 2)
          อีกงานวิจัย ทำการศึกษาในผู้ป่วยข้อเข่าอักเสบ (Gonarthritis) 29 ราย โดยได้รับสารสกัดจากขิง (เทียบเท่ากับเหง้าขิง 250 มิลลิกรัม) วันละ 4 ครั้ง เป็นระยะเวลา 6 เดือน พบว่าสารสกัดจากขิงสามารถบรรเทาอาการปวดได้ดีกว่ายาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ (อ้างอิงที่ 3)
          ยังมีการศึกษาในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) จำนวน 28 คน และผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) จำนวน 18 คน พบว่า 3 ใน 4 ของผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมทั้ง 2 ชนิด มีอาการปวดข้อลดลง และพบว่าในผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ (Muscular discomfort) จำนวน 10 คน ทั้งหมดมีอาการปวดลดลง (อ้างอิงที่ 4)

ขิงลดปวดข้อเสื่อม ขิงลดปวดข้อเสื่อม ขิงลดปวดข้อเสื่อม, ขิงลดอักเสบ,ขิงลดอักเสบข้อเสื่อม ขิงลดปวดข้อเสื่อม, ขิงลดอักเสบ,ขิงลดอักเสบข้อเสื่อม ขิงลดปวดข้อเสื่อม, ขิงลดอักเสบ,ขิงลดอักเสบข้อเสื่อม ขิงลดปวดข้อเสื่อม, ขิงลดอักเสบ,ขิงลดอักเสบข้อเสื่อม,โรคข้อเสื่อม, รูมาตอยด์ โรคข้อรูมาตอยด์ ขิงลดปวดโรคข้อรูมาตอยด์, ขิงลดปวดกล้ามเนื้อ, ลดการอักเสบ

 

 

 

ขิงลดปวดโรคข้อรูมาตอยด์, ขิงลดปวดกล้ามเนื้อ, ลดการอักเสบ, กล้ามเนื้อบาดเจ็บ

 

          มีการทดลองแบบ Double-blind randomized placebo-controlled clinicaltrial ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่มีอาการปวดระดับปานกลาง จำนวน 120 คน โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่รับประทานแคปซูลผงขิง จำนวน 2 แคปซูลต่อวัน (500 มิลลิกรัมต่อแคปซูล หรือ 1 กรัมต่อวัน) และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (ผงแป้งในขนาดเดียวกัน) เป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่า ระดับตัวชี้วัดภาวะการอักเสบได้แก่ nitric oxide (NO) และ hs-C reactive protein (hs-CRP) ในเลือดของผู้ป่วยที่ได้รับแคปซูลผงขิงลดลงมากกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่ามีนัยสำคัญ จึงอาจให้ผงขิงเสริมในผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมได้ (อ้างอิงที่ 5 )

2. ลดอาการปวดประจำเดือนได้ไม่แตกต่างจากยาต้านการอักเสบที่นิยมใช้กันทั่วไป และช่วยลดการสูญเสียเลือดประจำเดือนในผู้หญิงที่มีปัญหาประจำเดือนมามาก

ลดปวดประจำเดือน, ขิงลดปวดประจำเดือน ขิงลดการสูญเสียเลือดประจำเดือน ขิงลดการสูญเสียเลือดประจำเดือน ขิงลดการสูญเสียเลือดประจำเดือน

          มีงานวิจัยเปรียบเทียบผลการลดอาการปวดประจำเดือนของผงขิงกับยาต้านการอักเสบที่นิยมใช้กันทั่วไปคือ Mefenamlc acld และ Ibuprofen พบว่ากลุ่มที่ได้รับผงขิง 250 มิลลิกรัมต่แคปซูล 4 ครั้งต่อวัน เป้นระยะเวลา 3 วันก่อนถึงรอบเดือน มีอาการปวดประจำเดือนลดลงไม่ต่างจากกลุ่มที่ได้รับยาต้านการอักเสบ (อ้างอิงที่ 6)
          และการศึกษาการลดการสูญเสียเลือดประจำเดือน ในวัยรุ่นผู้หญิงที่มีปัญหาประจำเดือนมามาก อายุระหว่าง 15-18 ปี จำนวน 90 คน พบว่ากลุ่มที่ได้รับแคปซูลผงขิง ขนาด 250 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ติดต่อกัน 4 วัน (เริ่มจากวันก่อนที่จะมีประจำเดือนจนถึงวันที่ 3 ของการมีประจำเดือน) มีการสูญเสียเลือดประจำเดือนลดลง และมีผลข้างเคียงน้อยกว่า เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (อ้างอิงที่ 7)

 

3. ลดอาการคลื่นไส้อาเจียนในสตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด และจากการเมารถเมาเรือ
          มีการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์น้อยกว่า 20 สัปดาห์) จำนวน 120 คน พบว่า กลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากขิงขนาด 125 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง เป็นเวลา 4 วัน มีอาการคลื่นไส้น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และในการศึกษาเดียวกันนี้ มีการติดตามเรื่องความปลอดภัยของทารกในครรภ์พบว่า ความเสียงในการเกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์ของมารดาที่รับประทานสารสกัดจากขิงเทียบกับกลุ่มประชากรทั่วไป ไม่มีความแตกต่างกัน (อ้างอิงที่ 8)

ขิงลดอาการคลื่นไส้ อาเจียร, ลดอาการเมารถ เมาเรือ ขิงแก้คลื่นไส้, ขิงแก้แพ้ท้อง ขิงแก้คลื่นไส้, ขิงแก้แพ้ท้อง ขิงแก้คลื่นไส้, ขิงแก้แพ้ท้อง
          มีรายงานว่า การใช้ขิงในขนาดอย่างน้อย 1 กรัม มีประสิทธิภาพในการป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียนหลังการผ่าตัดได้ดีกว่ายาหลอก (อ้างอิงที่ 9) และพบว่าการให้ขิงร่วมกับยา Prochlorperazine ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ที่ได้รับยาเคมีบำบัดจำนวน 20 ราย สามารถลดความรุนแรงและระยะเวลาในการคลื่นไส้ได้ (อ้างอิงที่ 1) และขิงยังมีฤทธิ์แก้คลื่นไส้ อาเจียนจากการเมารุ เมาเรือได้ด้วย (อ้างอิงที่ 10)

ลดไขมันในเลือด, ขิงลดไขมันในเลือด

 

4. ลดระดับไขมันในเลือด
          มีการศึกษาแบบ Double blind controlled clinical trial พบว่า กลุ่มที่ได้รับแคปซูลขิง 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 45 วัน มีระดับค่าเฉลี่ยของไตรกลีเซอไรด์, โคเลสเตอรอล, แอล ดี แอล โคเลสเตอรอบ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับประทานขิง (อ้างอิงที่ 11)

 

ขิงลดปวดไมเกรน ขิงลดปวดไมเกรน, ลดความรุนแรงไมเกรน ขิงลดปวดไมเกรน, ลดความรุนแรงไมเกรน

5. ช่วยลดความรุนแรงของอาการปวดไมเกรน
          การศึกษาแบบ Double blind randomized clinical trial เปรียบเทียบการใช้ขิงกับยา Sumatriptan (ยารักษาอาการไมเกรน) ในผู้ป่วย จำนวน 100 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับ แคปซูลขิง 250 มิลลิกรัม 1 แคปซูล และกลุ่มที่ได้รับยา Sumatriptan 50 มิลลิกรัม 1 แคปซูล ทันทีที่เริ่มมีอาการปวดศรีษะ พบว่าความรุนแรงของอาการปวดลดลงในทั้ง 2 กลุ่ม หลังจากได้รับยา 2 ชั่วโมง โดยประสิทธิภาพในการลดอาการปวดของขิง และยา Sumatriptan ไม่มีความแตกต่างกัน แต่อาการไม่พึงประสงค์ของขิงจะน้อยกว่า (อ้างอิงที่ 12)

 ขิงช่วยขับลม

6. ช่วยเรื่องอาหารไม่ย่อย
          มีงานวิจัยให้ขิงบรรจุแคปซูล ปริมาณ 1.2 กรัม กับคนไข้ที่มีอาการอาหารไม่ย่อย พบว่า ขิงช่วยกระตุ้นให้การย่อยอาหารดีขึ้นได้ (อ้างอิงที่ 13)

 

 

 

ปวดกล้ามเนื้อ, ออกกำลังกายปวดกล้ามเนื้อ, ลดปวดกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกาย
ลดไขมันในเลือด, ขิงลดไขมันในเลือด ขิงเพิ่มความจำ, เพิ่มความจำ ความคิด ขิงลดการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ ขิงยับยั้งมะเร็ง ขิงยับยั้งมะเร็ง ข้อห้ามขิง

ข้อควรระวัง :

– ระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (Anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (Antiplatelets) เนื่องจากอาจทำให้เลือดแข็งตัวช้า และทำให้เลือดไหลหยุดยาก (อ้างอิงที่ 1, 14)
– ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์ (อ้างอิงที่ 1, 15, 16)
– ไม่แนะนำให้รับประทานในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี อ้างอิงที่ 1)

 

>>สนใจ สารสกัดจากขิง คลิ๊ก<<

 

สามารถนำรหัสสมาชิก 48004219 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Fanpage : WeLoveGiffarine
Email : mai-mee-jai@hotmail.com
โทร. 090-0491594
Line : @welove.giffarine

รับสมัครตัวแทนทั่วประเทศ 

 

เอกสารอ้างอิง :

1. ประสิทธิภาพของสมุนไพรขิงในการบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน, สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. Effects of a ginger extract on knee pain in patients with osteoarthritis. Arthritis Rheum. 2001 Nov;44(11): 2531-8
3. The effects of Zintona EC (a ginger extract) on symptomatic gonarthritis. Osteoarthritis Cartilage, 2003 Nov;11(11):783-9
4. Ginger (Zingiber officinale) in rheumatism and musculoskeletal disorders. Med Hypotheses. 1992 Dec;39(4):342-8
5. Effect of ginger powder supplementation on nitric oxide and C-reactive protein in elderly knee osteoarthritis patients: A 12- week double-blind randomized placebo-controlled clinical trial. J Tradit Complement Med. 2015 Jan 28;6(3):199-203
6. Comparison of effects of ginger, mefenanmic acid, and Ibuprofen on pain in women with primary dysmenorrhea. J Altern Complement Med. 2009 Feb;15(2):129-32
7. Effect of ginger (Zingiber offcinale) on heavy menstrual bleeding: a placebo-controlled, randomized cLinical trial. Phytother Res.2015 Jan;29(1):114-9
8. Effect of a genger extract on pregnancy-induced nausea: a randomised controlled trial. Aust N Z J Obstet Gynaeco. 2003 Apr;43(2):139-44
9. The efficacy of ginger for the prevention of postoperative nausea and vomitint: a meta-analysis, Am J Obstet Gynecol.2006 Jan;194(1):95-9
10. ขิง. ฐานข้อมูลเคร่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=39
11. Investigation of the effect of ginger on the lipid levels, A double blind controlled clinical trial. Saudi Med J.2008 Sep;29(9):1280-4
12. Comparison between the efficacy of ginger and sumatriptan in the ablateve treatment of the common migraine, Phytother Res.2014 Mar;28(3):412-5
13. Effect of ginger on gastric motility and symptoms of functional dyspepsia, World J Gastroenterol.2011 Jan 7;17(1):105-110
14. The Effect of Ginger (Zingiber officinale) on Platelet Aggregation: A Systematic Literature Review. PloS One.2015;10(10):e0141119
15. Zingiber officinal (Ginger) Monograph. HYPERLINK “http://archive.foundationalmedicinereview.com/publications/8/3/331.pdf” http://archive.foundationalmedicinerview.com/bublications/8/3/331.pdf
16. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 เรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 294) พ.ศ.2548 เรื่อง รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยับเยลลี