กิฟฟารีน แอล ธีอะนีน L-Theanine 50 หลับสบาย คลายเครียด เพิ่มสมาธิให้ดีขึ้น

กิฟฟารีน แอล ธีอะนีน

กิฟฟารีน แอล ธีอะนีน L-Theanine 50 หลับสบาย คลายเครียด เพิ่มสมาธิให้ดีขึ้น

 

          กิฟฟารีน แอล ธีอะนีน ปัจจุบัน เราต้องพบเจอเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตมากมาย โดยเฉพาะปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว แม้กระทั่งปัญหาของสังคม ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความเครียด อันทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ตามมามากมาย เช่น เกิดความว้าวุ่นใจ ความคิดฟุ้งซ่าน เกิดอาการขาดสมาธิ และโกรธ หงุดหงิดได้ง่าย มีผลต่อชีวิตประจำวัน ทำให้ เพื่อนร่วมงาน และครอบครัวไม่มีความสุข ความเครียดยังมีผล โดยตรงต่อการหลับนอน ทำให้หลับยาก คิดไม่หยุด ไม่สามารถหยุดความคิดได้

           ผู้คนมากมายต่างเสาะหาวิธีการที่เป็นธรรมชาติที่จะทำให้ตนเองพบความสงบมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ แต่ในยุคแห่งอาหารสุขภาพ ที่มีงานวิจัยค้นคว้ามาเป็นอย่างดี ยังมีแนวทาง ที่มีประสิทธิภาพ อีกวิธีหนึ่ง คือ การรับประทาน L-Theanine (แอล-ธีอะนีน)

          แอล-ธีอะนีน เป็นสารสำคัญ ใน ชาเขียว ( Green tea ) ซึ่งเป็นที่นิยมดื่มกันทั่วโลก แอล-ธีอะนีน เป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกระแสประสาท ที่ให้ผลในเรื่องการผ่อนคลาย(อ้างอิง 1) ถูกค้นพบครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น แอล-ธีอะนีน มีความปลอดภัย เพราะชาเขียว มีความปลอดภัย รับประทานกันทั่วโลกมานับพันปีแล้ว เมื่อเรารับประทานชาเขียว จะรู้สึกผ่อนคลายสงบ ดังนั้น ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนจำนวนมาก แม้ในพระสงฆ์ ก็นิยมรับประทานชาเขียว อยู่เนือง ๆ ต่อมาก็มีผู้พยายามค้นว่า สารสำคัญอะไรในชาเขียว ที่ทำให้ใจสงบสุขอย่างนั้น จึงมีการค้นคว้าและพบว่า นั้นก็คือ แอล-ธีอะนีนนั่นเอง ทำให้มีการวิจัย ถึงประโยชน์ของ แอล-ธีอะนีน อย่างมากมาย ทั้งในหนูทดลองและในคน จนพัฒนามาเป็นอาหารเสริมที่แพร่หลายเป็นที่นิยมตัวหนึ่งในระดับโลก

          แอล-ธีอะนีน มีกลไกการทำงานในสมอง ด้วยการยับยั้งการจับสารสำคัญต่อ กลูตาเมท รีเซพเตอร์ในสมอง ( อ้างอิงที่2 ) เมื่อวัดสารสำคัญในการสื่อประสาทในเซลล์สมองพบว่า แอล-ธีอะนีนสามารถ เพิ่มสาร ซีโรโทนิน ( Serotonin ) โดปามีน( Dopamine ) และ GABA ทำให้หนูทดลองเพิ่มการเรียนรู้และความจำ ( learning and memory ) (อ้างอิงที่ 3) การวิจัยในคน พบว่า แอล-ธีอะนีน ช่วยให้สมองปลดปล่อยคลื่นสมองอัลฟา ( Alpha Brain Wave ) มากขึ้น และลดการปลดปล่อยคลื่นสมอง เบต้า ( Beta Brain Wave ) ลง ทำให้ช่วยผ่อนคลาย ( Relaxation ) และลดความเครียดได้ด้วย เป็นการส่งเสริมให้มีจิตใจที่สงบ มีสมาธิมากขึ้น ไม่หงุดหงิดง่าย ลำดับความคิดเป็นระบบระเบียบมากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น(อ้างอิงที่ 4-5 )

          การทดลองในคน ต่อการตอบสนองเรื่องความเครียด ก็ยืนยันถึงผลอันนี้ โดยมีการวิจัย ที่ออกแบบมาอย่างดีที่สุด (แบบมีกลุ่มควบคุม Double blind randomized controlled trial) ในประเทศญี่ปุ่น ทำในอาสาสมัครให้รับประทาน แอลธีอะนีน เทียบกับยาปลอม และทำโจทย์คณิตศาสตร์ พบว่ากลุ่มที่รับประทาน แอล-ธีอะนีนมีความเครียดน้อยกว่า และผ่อนคลายมากกว่า อย่างมีนัยสำคัญ (อ้างอิงที่ 6)

         ยังมีงานวิจัยยืนยันในคนอีก โดยวิจัยในอาสาสมัครเทียบกับยาคลายเครียด ที่ยอมรับและใช้ในวงการแพทย์อย่างแพร่หลาย คือ ยา อัลพราโซแลม พบว่า แอล-ธีอะนีน มีความผ่อนคลายได้จริง และดูจะดีกว่า อัลพราโซแลมด้วย (อ้างอิงที่ 7) มีงานวิจัยเพิ่มเติม ได้ผลเช่นเดียวกันโดยไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ ที่เป็นอันตราย (อ้างอิงที่ 4)

          ในแง่การใช้งานจริง พบว่า การรับประทาน แอล-ธีอะนีน ช่วยให้มีสมาธิและลดแรงกดดัน ในเวปไซด์มีพูดแนะนำผลิตภัณฑ์ โดยให้ใช้ในกีฬากอล์ฟ (อ้างอิงที่ 8 ) คือแนะนำให้มีการรับประทาน เพื่อช่วยให้ตีกอล์ฟได้ดีขึ้น มีสมาธิมากขึ้น ทนต่อแรงกดดัน ทำให้พัทลูกลงหลุมได้มากขึ้นด้วย ทั้งนี้ เพราะกีฬากอล์ฟ โดยเฉพาะเวลาแข่งขันกันแล้ว จะเป็นกีฬาที่เครียด มีแรงกดดันมาก กีฬานี้ผู้เล่นจะมีการคิด และวางแผนทุกครั้งในการตีแต่ละลูก ยิ่งคิดนาน ยิ่งเครียดมาก และ เวลาแข่ง ผู้เล่นจะต้องตีกอล์ฟ โดยมีคนยืนรายล้อม หลายร้อยคน คอยเฝ้าดูผลการตีของเขา

กิฟฟารีน แอล ธีอะนีน, แอล ธีอะนีน กิฟฟารีน,กิฟฟารีน ช่วยให้นอนหลับ, ช่วยให้หลับสนิท, อาหารเสริมคลายเครียด กิฟฟารีน, อาหารเสริมช่วยให้นอนหลับสนิท กิฟฟารีน

          ผลต่อการง่วงนอน มีงานวิจัยสนับสนุนว่า ไม่ทำให้ง่วงนอน(อ้างอิงที่ 4) และส่วนมากที่มีขายกันทั่วโลก ก็จะแนะนำให้รับประทานตอนเช้า เพื่อเพิ่มสมาธิ และลดความเครียดในชีวิตประจำวัน แต่มีความเป็นไปได้สำหรับบางท่าน ที่อาจจะมีอาการง่วงได้เล็กน้อย โดยเฉพาะผู้ที่เป็นคนที่ง่วงนอนง่ายเมื่อรับประทานยา เช่น ยาลดน้ำมูก หรือยาแก้แพ้ ( แม้จะรับประทานชนิดที่ไม่ง่วงนอนก็ตาม ) ถ้าเป็นเช่นนั้น หลังรับประทาน แอล-ธีอะนีน ไม่ควรขับรถ หรือควบคุมเครื่องจักรที่มีอันตราย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อน และถ้ารับประทานแล้วง่วงนอน ก็แนะนำให้เปลี่ยนมารับประทานก่อนนอนแทน

          แอล-ธีอะนีน ยังช่วยส่งเสริมให้คุณภาพของการนอนหลับดีขึ้น สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่เต็มอิ่ม จะแนะนำให้รับประทานก่อนนอน เพราะแอล-ธีอะนีนมีผลต่อกลไกการนอน ( sleep-wake cycle ) มีงานวิจัยที่ทำมาเป็นอย่างดี ( Cross Over Double Blind Study ) สนับสนุนว่าการรับประทาน L-theanine 200 mg ก่อนนอน 1 ชั่วโมง จะช่วยให้คุณภาพการนอนดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงลดอาการสะดุ้งตื่นระหว่างที่นอนหลับด้วย(อ้างอิงที่ 9) ดังนั้น แอล-ธีอะนีน จึงช่วยทำให้หลับได้สนิทมากขึ้น ส่งผลให้ร่างกายพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ ตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นไม่อ่อนล้า คุณภาพร่างกายดีขึ้น สิ่งที่ตามมาก็คือคุณภาพของชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเอง

          ธีอะนีน อาจจะยังมีคุณประโยชน์อีกประการ คือ ป้องกันสมองจากการขาดเลือด (Neroprotective effect) แต่ยังเป็นงานวิจัยในหนูทดลอง โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มวิจัยได้รับการฉีด ธีอะนีน เข้าเส้นเลือดก่อน อีกกลุ่มไม่ได้ จากนั้น ผูกเส้นเลือด ให้สมองขาดเลือด พบว่า กลุ่มที่ได้รับ ธีอะนีน มีขนาดของสมองตาย น้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ( อ้างอิงที่ 10 ) ซึ่งบอกประโยชน์ในแง่ดีเพิ่มขึ้น คือทำนองบำรุงสมอง และช่วยเรื่องการลดสมองตาย ทั้งนี้ด้วยกลไก ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการแข็งตัวของเลือด แต่เป็นคุณประโยชน์ที่ยังไม่ทราบกลไกชัดเจน

 

สรุปคุณสมบัติของ แอล-ธีอะนีน

  • ช่วยผ่อนคลายความเครียด ( Relaxation Effect )
  • ทำให้สมาธิดีขึ้น คิดอ่านได้ดีขึ้น ( Cognitive Enhancing effect )
  • ลดความเครียดต่อแรงกดดัน ( Anti stress effect )
  • เพิ่มคุณภาพการหลับ ช่วยให้นอนหลับได้สนิทขึ้น (Promote good sleep-wake cycle)

กิฟฟารีน แอล ธีอะนีน, แอล ธีอะนีน กิฟฟารีน,กิฟฟารีน ช่วยให้นอนหลับ, ช่วยให้หลับสนิท, อาหารเสริมคลายเครียด กิฟฟารีน, อาหารเสริมช่วยให้นอนหลับสนิท กิฟฟารีน

แอล-ธีอะนีน 50 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แอล-ธีอะนิน ชนิดแคปซูล ตรา กิฟฟารีน

 

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณใน 1 แคปซูล : แอล-ธี-อะนิน 50 มก.

วิธีรับประทาน : รับประทานวันละ 1-2 แคปซูล

รหัสสินค้า : 41010
ปริมาณสุทธิ : 30 แคปซูล
ราคาปกติ : 620 บาท

 

 

สามารถนำรหัสสมาชิก 48004219 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Fanpage : WeLoveGiffarine
Email : mai-mee-jai@hotmail.com
โทร. 090-0491594 /Line : @welove.giffarine

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

 

เอกสารอ้างอิง
1. Theanine in Tea Causes Alert Relaxation, American Botanical Council, August 2001, HC 070312-199

2. Inhibition by theanine of binding of (3H)AMPA, (3H)kainate, and (3H)MDL 105,519 to glutamate receptors, Biosci Biotechnol Biochem, 2002 Dec;66(12):2683-6

3. The neuropharmacology of L-thearine(N-ethyl-L-alutamine): a possible neuroprotective and cognitive enhancing agent, J Herb Pharmacother, 2006;6(2):21-30

4. L-Theanine a unique amino acid of green tea and its relaxation effect in humans ,Trends Food Sci Tech 1999;10:199-204

5. Effects of L-theanine on the relecase of alpha-waves in human volunteers, Nippon Nogeikagaku Kaishi 1998;72:153-7, (in Japanese)

6. L-theanine reduces psychological and physiological stress responses Biol Psychol, 2007 Jan;74(1):39-45, Epub 2006 Aug 22

7. The acute effects of L-theanine in comparison with alprazolam on anticipatory anxiety in humans : Hum Psychopharmacol, 2004 Oct;19(7):457-65.

8. http://www.handycapsgolf.com

9. The effects of L-theanine on seep uing the actgraph, Vol. 9. No.4, 2004. Taiyo Kagaku Co., Ltd. And National Institute of Mental Health, National Center of Neurology and Psychiatry (in Japanese)

10. Neuroprotective effect of gamma-glutamylethylamide (theanine) on cerebral Infarction in mice, Neurosci Lett. 2004 Jun 3;363(01):58-61.

ความคิดเห็น