กิฟฟารีน เข้ารับเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง จาก สคบ.

กิฟฟารีน เข้ารับเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง จาก สคบ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 

ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองสำหรับผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ที่มีการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ใช้แนวคิดตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด นำโดย คุณพงศ์พสุ อุณาพรหม ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาด เป็นผู้แทนเข้ารับมอบ ในโครงการมอบเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

โดยมี นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบเครื่องหมายรับรอง

 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มอบเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงที่มีการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ใช้แนวคิดตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าภายใต้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงอย่างถูกต้อง เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 

 

ความคิดเห็น