การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากแชร์ลูกโซ่

 

การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากแชร์ลูกโซ่ โดย สมาคมการขายตรงไทย